SİNEMA YAZILARI

Bu ulamda yer alan değiniler, Fiyab Sinema Yazarlığı Uygulayımı kapsamında hazırlanmış film çözümlemesi ve eleştirisi izleğinde yazılan deneme yazılarını içerir.
Türk Sinemasına yeni değerler katma çabasındaki genç yazarlara ve onların emeklerine saygı gösteren, yazar adı vererek, kaynak göstererek, bölük bölük veya tüm metni alıntılayarak yayan sinemasevere teşekkür ederiz.