İLK DÜZEY

SİNEMA YAZARLIĞI UYGULAYIMI

2 Ekim 2023 - 29 Aralık 2023

SİNEMA YAZARLIĞI UYGULAYIMI

Yönetmenliğe giden uzun yola eleştiri yazılarıyla başlayan Metin Erksan örneği gibi nitelikli ve özgün yapıtlar üretme sürecinin temelini, bilgi ve bilinç düzeyi gelişmiş sanatçıların, meslek uzmanlarının varlığı oluşturmaktadır.
Sinema Yazarlığı Uygulayımı, bu varlığa katkı sunmak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen bir eğitim kültür etkinliğidir.
Üç ay süren etkinlikte, değini, yorum ve eleştiri yöntemleri öğretilmekte, sinema yapıtları üzerinden uygulama eğitimleri yapılmaktadır.
Türkiye'de sinema yazarlığı alanındaki boşluğu doldurmak, nitelikli sinema eleştirilerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere düzenlenen Sinema Yazarlığı Uygulayımı, üç düzey halinde ve ardışık olarak gerçekleştirilmektedir.
Sinemaya ilgi duyan ve yazmaya istekli herkese açık etkinliğin ilk düzey uygulayımında, sinemayı oluşturan temel kavram ve kuramlar, örnek yapıtlar üzerinden aktarılmaktadır.
Tümüyle yaparak yaşayarak ilerleyen uygulayım sürecinde, sinema yapıtını ortaya çıkaran mesleklerin etkisi, öyküden başlayarak senaryo, görüntü, ses, ışık, oyun gibi kurgunun tüm unsurları izleğinde ayrı ayrı incelenmekte ve sonuç çıktıları yazıya dökülmektedir.
İlk düzey sonunda değini, yorum ve eleştiri yazıları öne çıkanlar, değerlendirme sonunda doğrudan, sırasıyla ikinci ve üçüncü düzey uygulayım topluluğuna geçebilmektedir.
Üçer aylık üç uygulayım boyunca ortaya çıkan değini, yorum ve eleştiri yazıları, veb sayfasında yayınlanmakta, ilgili sinema yapıtı hakkında, sesli ve görüntülü tanıtımından kapsamlı eleştirisine değin hazırlanan, geniş çaplı kaynak bilgilere yer verilmektedir.
Sinema Yazarlığı Uygulayımı, FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından düzenlenmekte ve her dönemin sonunda, katılımcılara, Sinema Yazarlığı Uygulayımı Katılım Belgesi verilmektedir.
Film Yapımcıları Meslek Birliğince belirlenen meslek uzmanlarının alanlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu etkinlik, Ankara’da yürütülmektedir.